Homage to Sextus Propertius IV5
 
 
 
10
 

 
 
 
15
 
 
20
 
25
 

30
 
 

 
 
35
 
 
40
 

 
45
 
 
 
 

50
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921