Canto I


5 10 15 20 25 30 35 40 45
 
50 55
60
 
65 70
 
75

 

Next »Ezra Pound

A Draft of XXX Cantos, 1930