Masks


5
10

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Personae, 1910